KVKK Çözümleri - genus

Telefon: +90 212 213 24 15
İçeriğe git
KVKK Danışmanlığı
kvkk
Danışmanlık
Uygulama öncesi uyumluluk analizi yapılması, temel içerikler hazırlama.
Denetim ve Risk Analiz Raporu
Her türlü kişisel verilerin tutulması, saklanması ve bilgi işlem varlıklarının bilgi güvenliğine uyumluluğu konularında yapılan denetimlerin ışığında bir risk analiz raporu oluşturma.
Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
Çalışanların kişisel verileri nasıl işleyeceği ve bilgi işlem varlıklarının güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme ve eğitimler.
Teknik Danışmanlık, Bilgi Güvenliği ve Çözümleri Desteği

Veri Envanteri Çalışması
Tüm kişisel verilerin nerede, ne şekilde ve nasıl tutulduğunu belirten envarter.

VERBİS Kaydı
Veri envanterinin VERBİS'e kayıt işlemleri.

2010 Yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununu”, Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile, “herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını istemesi anayasal bir hak olarak teminat altına alınmıştır” demektedir.
Bu bağlamda, bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği bu kanun ile hükme bağlanırken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslarda burada açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.
6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) hem özel sektör hem de kamu sektöründe, kişisel verileri işleyen, gerçek ve tüzel kişilerin, yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016'dan itibaren uygulamaya girmiş bir kanundur. Kişisel bilgi tutan her kurum büyüklüğüne bakılmaksızın KVKK'ya tabidir.
 
Bu çerçevede ;
-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.
-Bu büyüklüğün altında olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli verileri işlemek olan veri sorumluları için de (sağlık sektörü)  Verbis kayıt yükümlülüğü 31.12.2021 tarihinde tamamlanacaktır.
Kanun kapsamında tüm kuruluşların uyum sürecini tamamlaması gerekmektedir. Tamamlanmaması durumunda  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan denetimler ve şikayetler sonucu Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında hapis cezası ve kabahatler kapsamında idari para cezaları uygulanmaktadır. (Ceza ve yaptırımlara ilişkin bilgilendirmeyi ekte görebilirisiniz. Ayrıca kurumun (KVKK) bu kapsamda ceza kestiği şirketlere ilişkin bilgileri kurumun sitesinden takip edebilirsiniz.

VERBİS kayıt yükümlülüğü olmasa dahi tüm veri sorumlusu olan firmaların bugün itibariyle aşağıda belirtilen kapsamda sorumlulukları vardır.
KVKK uyum süreçleri kapsamında şirketlerin;
 1.  Veri envanterinin oluşturulması,
2.  Kurumsal politika prosedürlerin oluşturulması (Veri işleme ve saklama politikası, imha politikası, bilgi güvenliği politikası, özel nitelikli veri politikası vs.)
3.  Gizlilik sözleşmeleri, taahhütnameler (çalışan, müşteri, tedarikçi vs.),
4.  Aydınlatma metni (çalışanlar ve 3. Kişiler için),
5.  Açık rıza alınması(çalışan, müşteri, tedarikçi vs.),
6.  Risk analizi yapılması
7.  Farkındalık eğitimi
8.  VERBİS kaydının yapılması
gibi çalışmaları yapmış olması ve faaliyetlerinde uyguluyor olması önemli bir zorunluluk olup cezai bir durumla karşılaşmamak için önlem alınması önemlidir.

"Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez"

"Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını istemesi anayasal bir haktır"
genus
Bize Bildirin
İhtiyaçlarınızı, sorunlarınızı, bilgi, danışmanlık, teklif, servis veya diğer isteklerinizi iletişim kanallarımızdan bize bildirdiğinizde hızlıca yanıt alırsınız.
İletişim
Şehit Er Cihan Namlı Cad.
Kaynak İş Mrk.No:41/A K:2 D:10
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
footermap
footerphone
footermail
Sosyal Medya
Genus tarafından WebSite X5 ile yapılmıştır.
İçeriğe dön